I bowon a pagpakikasungdu

Хэл: Umiray Dumaget Agta

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved