Nouveau Testament Doyayo

Хэл: Doyayo

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Alliance Biblique du Cameroun 1991