Goãmʉ Yare Wereripʉ

Хэл: Desano

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Wycliffe Bible Translators, Inc.