Nuevo Testamento Chorote

Хэл: Iyojwa'ja Chorote

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1994 Sociedad Bíblica Argentina