KAMIITHARI ÑAANTSI

Хэл: Ajyíninka Apurucayali

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.