Dios Chʉ'o Kʉaphʉro

Хэл: Koreguaje

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.