Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

Хэл: Central Mnong

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.