Caekäcai Kangthae (Lemi)

Хэл: Eastern Khumi Chin

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2017, Bible Society of Myanmar and Wycliffe Bible Translators, Inc