จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Хэл: Bisu

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Produced in cooperation with the Wycliffe Thai Foundation

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.