Синодално издание (1982 г.)

Хэл: български

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© дигитализирана версия: Българско библейско дружество 2016