Ревизирано изднаие

Хэл: български

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.