Firim fafu fal Aláemit

Хэл: Bandial

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.