Baguma Apam Vɔḛ a Tuwuli

Хэл: Tuwuli

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, 2008