Yesus Aqa Anjam Bole 2014

Хэл: Anjam

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved