དམ་པའི་གསུང་རབ། བོད་འགྱུར་གསར་མ།

Хэл: པོད་སྐད་

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© New Way Publishing, 2016