Uwait nugau Ze Naliu

Хэл: Kein

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.