Deus Itaumbyry

Хэл: Bakairí

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.