Baebol Long Bislama 2012

Хэл: Bislama

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Bislama Revised Bible © Bible Society of the South Pacific, 2012.