Wosoci Gʊaasɩbabaa Daa

Хэл: Bisa

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

©Wycliffe Bible Translators, 2000