MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E

Хэл: Baka (Sudan)

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.