Qullan Arunaca

Хэл: Aymara: Central

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.