Mpohwoe Hungkuno Songofoho

Хэл: Safeyoka

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл