Basef Buꞌwami Godi

Хэл: Mufian

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2013-06-14, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.