Taroha Goro Mana Usuusu Maea

Хэл: Arosi

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.