Amani Owr

Хэл: Adioukrou

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.