I 'utz laj tzij re i dios

Хэл: Achi'

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Inc. All rights reserved.