Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

Хэл: Achagua

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.