Uisneno In Kabin ma Prenat: Rais Manba'an Fe'u nok Reta' Ahun-hunut

Хэл: Amarasi

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators