Хайлт хийх үг

GEN 3

O le Agasala Muamua a le Tagata

1‘Ua sili le atamai o le gata i manu uma o le vao na faia e le ALI‘I le Atua. ‘Ua fai mai o ia i le fafine, “E moni ‘ea, na fetalai mai le Atua, ‘Lua te lē ‘a‘ai i la‘au uma o le fa‘ato‘aga?’”-

2‘Ona tali atu ai lea o le fafine i le gata, “O fua o la‘au o le fa‘ato‘aga ma te ‘a‘ai ai lava; 3a o le fua o le la‘au o i totonu o le fa‘ato‘aga na fetalai mai ai le Atua, ‘‘Aua ma te ‘a‘ai ai, ‘aua fo‘i ma te papa‘i atu i ai, ne‘i ma oti.’ ”

4‘Ona fai mai lea o le gata i le fafine, “Lua te lē oti lava, 5auā ‘ua silafia e le Atua, o le aso lua te ‘a‘ai ai, e pupula ai o ‘oulua mata; ‘ona ‘avea ai lea o ‘oulua e pei ni atua o lo‘o iloa le lelei ma le leaga.”+

6‘Ona va‘ai atu lea o le fafine i le la‘au e lelei lava pe a ‘ai ma ‘ua matagofie mai, o le la‘au fo‘i e aogā e maua ai le poto, ‘ona tago ai lea o ia i lona fua, ma ‘ai ai; ma ‘ia avatu fo‘i i lana tane fa‘atasi ma ia, na ‘ai ai fo‘i o ia. 7‘Ona pupula ai lea o lā‘ua mata, ‘ua la iloa ‘ua lē lavalavā i lā‘ua; ‘ona la fatu ai lea o lau o le mati ‘ua fai mo lā‘ua titi.

8‘Ua fa‘alogo i lā‘ua i le si‘ufofoga o le ALI‘I le Atua o lo‘o savali i le fa‘ato‘aga i le itū aso e agi malie mai ai le matagi, ‘ona lalafi ai lea o Atamu ma lana avā ai luma o le ALI‘I le Atua i la‘au o le fa‘ato‘aga. 9‘Ona vala‘au atu lea o le ALI‘I le Atua ‘iā Atamu, ‘ua fa‘apea atu ‘iā te ia, “O fea o i ai oe?”

10‘Ona tali mai lea o ia, “Na ‘ou fa‘alogo atu i lou si‘ufofoga i le fa‘ato‘aga, ‘ona ‘ou fefe ai lea, auā ‘ua ‘ou lē lavalavā; ‘ona ‘ou lafi lea.”

11‘Ua fetalai atu o ia, “O ai ‘ea ‘ua na ta‘u atu ‘iā te oe ‘ua e lē lavalavā? ‘Ua e ‘ai ‘ea i le la‘au na ‘ou fai atu ai ‘iā te oe, e ‘aua ‘e te ‘ai ai?”

12‘Ona fa‘apea mai lea o Atamu, “O le fafine na e ‘aumai ‘iā te a‘u, ‘ua na ‘aumai ‘iā te a‘u le fua o le la‘au, ‘ona ‘ou ‘ai ai lea.”

13‘Ona fetalai atu lea o le ALI‘I le Atua i le fafine, “Se a lenā mea ‘ua e faia?”

‘Ona tali mai lea o le fafine, “Na fa‘asesē mai le gata ‘iā te a‘u, ‘ona ‘ou ‘ai ai lea.”

O le Fa‘amasinoga a le Atua

14‘Ona fetalai atu lea o le ALI‘I le Atua i le gata:

“E sili lou malaia i manu vaefā fanua uma

ma manu vaefā uma lava o le vao,

‘ina ‘ua e faia lenā mea.

‘E te sosolo i lou manava,

o le efuefu ‘e te ‘ai ai i aso uma o lou ola.

15‘Ou te fa‘atupuina le feitaga‘i ‘iā te ‘oulua ma le fafine,

o lau fānau fo‘i ma lana fānau;

na te tu‘imomomoina lou ulu,

a o oe ‘e te tu‘imomomoina lona mulivae.”-

16‘Ua fetalai atu o ia i le fafine:

“‘Ou te matuā fa‘ateleina le tigā o lou ma‘i tō,

‘e te fānau mai tama ma le tigā.

E ua‘i atu lou mana‘o i lau tane,

e pule fo‘i o ia ‘iā te oe.”

17‘Ua ia fetalai atu fo‘i ‘iā Atamu:

“‘Ua e usiusita‘i i le ‘upu a lau avā

ma ‘ua e ‘ai i le la‘au na ‘ou fai atu ai ‘iā te oe,

na fa‘apea atu, ‘E ‘aua ‘e te ‘ai ai.’

O le mea lea ‘ua malaia ai le lau‘ele‘ele ‘ona o oe;

‘e te ‘ai ai ma le tigā i aso uma o lou ola.-

18E tutupu mai ai o la‘au tuitui

ma la‘au talatala ‘iā te oe,

‘e te ‘ai fo‘i la‘au afu o le fanua.

19‘E te ‘ai fo‘i au mea e ‘ai ma le afu o ou mata,

se‘ia e toe fo‘i atu i le ‘ele‘ele.

Auā na faiina ai lava oe;

auā o le efuefu oe,

‘e te toe fo‘i atu lava i le efuefu.”

20‘Ua fa‘aigoaina e Atamu+ le igoa o lana avā o Eva,+ auā o le tinā o ia o tagata ola uma. 21‘Ua faia fo‘i ‘ofu pa‘u e le ALI‘I le Atua mo Atamu ma lana avā, ma fa‘a‘ofu ai ‘iā te i lā‘ua.

‘Ua Tulia o Atamu ma Eva mai Etena

22‘Ua fetalai ane fo‘i le ALI‘I le Atua, “Fa‘auta, ‘ua ‘avea le tagata e pei o so tatou, ‘ua iloa ai le lelei ma le leaga; o lenei, ne‘i ‘a‘apa atu lona lima ma tago atu fo‘i i le la‘au o le ola, e ‘ai ai ma ola e fa‘avavau.”- 23‘Ona tulia ai lea o ia e le ALI‘I le Atua a‘i le fa‘ato‘aga o Etena, ‘ia galue i le ‘ele‘ele na faia mai ai o ia. 24‘Ua ia tuli atu lava ‘iā Atamu; ‘ua ia tofia fo‘i kerupi e nonofo i le itū i sasa‘e o le fa‘ato‘aga o Etena, ma le pelu afi mumū, o lo‘o feliuliua‘i e leoleo ai le ala i le la‘au o le ola.

O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma

© 2010 Bible Society of the South Pacific

More Info | Version Index