Хайлт хийх үг

Matej 2

Obisk modrih

1Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji pod kraljem Heródom, so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem in 2spraševali: »Kje je novorojeni judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« 3Ko je kralj Heród to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim. 4Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva in jih spraševal, kje naj bi bil Kristus rojen. 5Odgovorili so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je zapisal prerok:

6‘Ti, Betlehem, v Judovi deželi!

Nikakor nisi najmanjši med vodilnimi Judovimi mesti,

iz tebe bo namreč prišel vojvoda,

ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.’«

7Tedaj je Heród skrivaj poklical modre in jih skrbno spraševal o času, kdaj se jim je zvezda prikazala. 8Nato jih je poslal v Betlehem z naročilom: »Pojdite in natančno pozvedite o detetu. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« 9Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. 10Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. 11Stopili so v hišo in našli dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Nato so odprli svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. 12Ker so bili v spanju opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Heródu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.

Beg v Egipt

13Ko so odšli, se je Jožefu v spanju prikazal Gospodov angel in mu rekel: »Vstani, vzemi dete in njegovo mater in béži v Egipt! Ostani tam, dokler ti ne sporočim, Heród bo namreč dete iskal, da bi ga umoril.« 14Vstal je, še ponoči vzel dete in njegovo mater in se umaknil v Egipt. 15Tam je bil do Heródove smrti, da se je spolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: »Iz Egipta sem poklical svojega sina.«

Heród dá pomoriti otroke

16Ko je Heród videl, da so ga modri prevarali, se je hudo razjezil. Poslal je svoje ljudi in dal v Betlehemu in v vsej njegovi okolici pomoriti vse dečke, stare dve leti in manj, po času, kakor ga je skrbno pozvedel od modrih. 17Takrat se je spolnilo, kar je bilo povedano po preroku Jeremiju:

18»Krik se je slišal v Rami,

jok in bridko zdihovanje.

Rahéla je jokala za svojimi otroki

in se ni hotela utolažiti, ker jih ni več.«

Vrnitev iz Egipta

19Ko je Heród umrl, se je v Egiptu prikazal Gospodov angel Jožefu v spanju 20in rekel: »Vstani, vzemi otroka in njegovo mater in pojdi v izraelsko deželo, kajti pomrli so, kateri so mu stregli po življenju.« 21Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in se vrnil v izraelsko deželo. 22Ko je zvedel, da vlada v Judeji Arheláj namesto svojega očeta Heróda, se je bal iti tja. Ker je bil v spanju opomnjen, se je umaknil v galilejsko deželo. 23Ko je prišel tja, se je naselil v mestu, ki se imenuje Nazaret, da se je spolnilo, kar so govorili preroki, da bo nazaréjec.

Jubilejni prevod Nove zaveze

© 1990 Združene svetopisemske družbe, © 1990 United Bible Societies

More Info | Version Index