Хайлт хийх үг

Битие 1

НАЧАЛО НА СВЕТА И ЧОВЕЧЕСТВОТО

(1:1—11:32)

Сътворението

1- В началото Бог сътвори небето и земята.

2- А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.

3- И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.

4И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.

5- Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И настана вечер, и настана утро, ден първи.

6- И Бог каза: Да бъде свод сред водите, който да раздели вода от вода.

7- И Бог направи свода; и раздели водата, която беше под свода, от водата, която беше над свода; и стана така.

8Бог нарече свода Небе. И настана вечер, и настана утро, ден втори.

9- И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата; и стана така.

10Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.

11- И Бог каза: Да прорасне от земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.

12От земята прорасна крехка трева – трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро.

13И настана вечер, и настана утро, ден трети.

14- И Бог каза: Да има светила на небесния свод, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините;

15и да бъдат за светила на небесния свод, за да осветяват земята; и стана така.

16- Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.

17И Бог ги постави на небесния свод, за да осветяват земята,

18- да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.

19И настана вечер, и настана утро, ден четвърти.

20Бог каза: Да произведе водата изобилно множество одушевени влечуги и птици да хвърчат над земята по небесния свод.

21- И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно според видовете им, и всяка крилата птица според вида ѝ; и Бог видя, че това беше добро.

22- И Бог ги благослови, като каза: Плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата; нека се размножават и птиците по земята.

23И настана вечер, и настана утро, ден пети.

24Бог каза: Да произведе земята одушевени животни според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове според видовете им; и стана така.

25Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка – според видовете му, и всичко, което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че това беше добро.

26- Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

27- И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

28- И Бог ги благослови. И Бог им каза: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.

29- Бог каза: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.

301- А на всички земни зверове, на всички въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна; и стана така.

31- И Бог видя всичко, което сътвори; и ето, беше твърде добро. И настана вечер, и настана утро, ден шести.

Ревизирано изднаие

© Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

More Info | Version Index