Хайлт хийх үг

Torubu 1

GÃANU KPURON TORE

Nɡe mɛ Gusunɔ u kɑ hɑnduniɑ tɑkɑ kuɑ

1Sɑnɑm mɛ Gusunɔ u hɑnduniɑ toruɑ, u wɔllu kɑ tem tɑkɑ kuɑ.

2Tem dɑɑ wɑ̃ɑwɑ bitɑm. Gɑ̃ɑnu kun wɑ̃ɑ mɛ sɔɔ. Mɛn temɔ wɔru bɔkɔwɑ ɡɑ wɑ̃ɑ mi, mɑ yɑm wɔ̃kurɑ ɡu wukiri. Mɑ nim mu tɛrie tem mɛn wɔllu ɡiɑ. Nim mɛn wɔllɔwɑ Gusunɔn Hunde rɑ n bɛllimɔ. 3Yerɑ Gusunɔ u nɛɛ, yɑm bururɑm mu kooro. Ye u ɡeruɑ mɛ, mɑ mu koorɑ. 4Mɑ yɑm bururɑm mɛ, mu nùn wɛ̃re. Sɑɑ yerɑ u mu wunɑnɑ kɑ yɑm wɔ̃kuru. 5Mɑ u yɑm bururɑm sokɑ sɔ̃ɔ sɔɔ, yɑm wɔ̃kuru mɑɑ wɔ̃kuru. Mɑ sɔ̃ɔ sɔɔ ɡe kɑ wɔ̃ku te, n swĩinɑ mɑ n kuɑ tɔ̃ɔ ɡbiikiru.

6Mɑ Gusunɔ u nɛɛ, ɡɑ̃ɑnu nu tɛrio wɔllɔ nɡe ɡɔnɑ kpɑ mu n nim bɔnu sɑ̃ɑ.

7Ye u ɡeruɑ mɛ, mɑ wom mu tɛriɑ mu nim mɛ bɔnu kuɑ. Sukum wɑ̃ɑ nim wɔllɔ, sukum mɑɑ wɑ̃ɑ temɔ. 8Mɑ u ɡɑ̃ɑ ni sokɑ wɔllu. Sɑɑ ye u yebɑ mɔ̀, sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kuru n swĩinɑ mɑ n kuɑ tɔ̃ru yiruse.

9Mɑ Gusunɔ u nɛɛ, nim mɛ mu wɑ̃ɑ wom dirum temɔ mu subenu koowo kpɑ tem ɡbebum mu terɑ.

Ye u ɡeruɑ mɛ, mɑ n koorɑ. 10Mɑ u tem ɡbebum mɛ sokɑ tem, mɑ u mɑɑ nim sube nin bɑɑtere sokɑ nim wɔ̃ku. Mɑ n nùn wɛ̃re.

11Yerɑ u nɛɛ, tem mu ɡɑ̃ɑ dɑbinu kpiiyo, kɑ yɑkɑ si su ko n binu mɑrumɔ kɑ dɑ̃ɑ binuɡii bwese bwesekɑ ni nu nin bweseru mɔ nin mɑrum sɔɔ.

Ye u ɡeruɑ mɛ, mɑ n koorɑ. 12Tem mu ɡɑ̃ɑ dɑbinu kpiɑ, kɑ yɑkɑ bwese bwesekɑ si su binu mɑrumɔ, kɑ dɑ̃ɑ binuɡii bwese bwesekɑ ni nu bweseru mɔ nin mɑrum sɔɔ. Mɑ n nùn wɛ̃re. 13Ye u yebɑ mɔ̀, sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kuru n swĩinɑ mɑ n kuɑ tɔ̃ru itɑse.

14Mɑ Gusunɔ u nɛɛ, fitilɑnu nu kooro wom dirum sɔɔ kpɑ nu sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kuru wunɑnɑ, kpɑ nu n sɔ̃ɔsimɔ sɑɑ ye wɔ̃su kɑ tɔ̃ɔ bɑkɑnu koo tore. 15Kpɑ nu n sɑ̃ɑ fitilɑnu wom dirum sɔɔ nu kɑ tem yɑm bururɑsiɑ.

Ye u ɡeruɑ mɛ, mɑ n koorɑ. 16U fitilɑ bɑkɑnu yiru kuɑ, niyɑ sɔ̃ɔ kɑ suru. U mɑɑ kperi kuɑ. U sɔ̃ɔ kuɑwɑ u n kɑ bɑndu dii sɔ̃ɔ sɔɔ, mɑ u suru kuɑ u n kɑ bɑndu dii wɔ̃kuru. 17Mɑ u ni kpuro doke wɔllɔ nu n kɑ tem yɑm bururɑsie, 18kpɑ nu n sɑ̃ɑ sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kurun sunɔ, kpɑ nu n yɑm bururɑm kɑ yɑm wɔ̃kuru wunɑnɛ. Mɑ n nùn wɛ̃re. 19Sɑɑ ye u yebɑ mɔ̀, sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kuru n swĩinɑ mɑ n kuɑ tɔ̃ru nnɛse.

20Mɑ Gusunɔ u nɛɛ, nim mu de hunde konibɑ dɑbi dɑbinu nu koorɑ mɛ sɔɔ, kpɑ ɡunɔsu su n yɔ̃ɔmɔ wom dirum sɔɔ.

21Yerɑ u swɛ̃ɛ bɛkɛ tɑkɑ kuɑ kɑ yɛɛ kpuro yi yi sĩimɔ yi yibɑ nim mɛ sɔɔ bwese bwesekɑ. U mɑɑ ɡunɔsu kuɑ bwese bwesekɑ. Mɑ n nùn wɛ̃re.

22Yen biru u yi domɑru kuɑ u nɛɛ, yi kɔwɑro yi dɑbiɑ yi yibu nim wɔ̃kun nim sɔɔ kpɑ ɡunɔsu su dɑbiɑ hɑnduniɑ sɔɔ.

23Sɑɑ ye u yebɑ mɔ̀, sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kuru n swĩinɑ mɑ n kuɑ tɔ̃ru nɔɔbuse.

24Mɑ Gusunɔ u nɛɛ, yɛɛ bwese bwesekɑ yi mɑruro tem sɔɔ. Yiyɑ kpɑɑku yɛɛ kɑ ɡbeeku yɛɛ kɑ yɛɛ yi yi rɑ kɑbiri, yi kpuro bwese bwesekɑ.

Ye u ɡeruɑ mɛ, mɑ n koorɑ. 25U ɡbeeku yɛɛ kuɑ bwese bwesekɑ kɑ kpɑɑku yɛɛ kɑ yɛɛ yi yi rɑ kɑbiri. Mɑ n nùn wɛ̃re.

26Yen biru Gusunɔ u nɛɛ, kon tɔnu tɑkɑ ko u n sɑ̃ɑ nɛn weenɑsii mɑm mɑm, kpɑ u n sɑ̃ɑ ye nɑ tɑkɑ kuɑ kpuron wiruɡii. Yeyɑ tem kpuro kɑ swɛ̃ɛ kɑ ɡunɔsu kɑ kpɑɑku yɛɛ kɑ yɛɛ yi yi rɑ kɑbiri temɔ kpuro.

27Ye u ɡeruɑ mɛ,

mɑ u tɔnu tɑkɑ kuɑ

u kɑ nùn weenɛ mɑm mɑm.

U bu kuɑwɑ durɔ kɑ kurɔ.

28Mɑ u bu domɑru kuɑ u nɛɛ, i mɑruro i dɑbiɑ i hɑnduniɑ yibu yɑ n sɑ̃ɑ bɛɛɡiɑ kpɑ i n yɛɛ kpuro nɔmɑ sikerenɛ. Yiyɑ swɛ̃ɛ kɑ ɡunɔsu kɑ yɛɛ yi yi sĩimɔ temɔ kpuro.

29U mɑɑ nɛɛ, wee ye i ko n dɑ di. Yeyɑ yɑkɔ bweseru bɑɑtere tem sɔɔ kpuro te tɑ rɑ binu mɑ, kɑ dɑ̃ɑ binuɡiru bɑɑtere te tɑ ten bweseru mɔ ten mɑrum sɔɔ. 30Mɑ u mɑɑ hɑnduniɑn yɛɛ kpuro yi yi hunde mɔ yi sĩimɔ temɔ kɑ ɡunɔsu kpuro sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɑ bɛɛ yɑkɔ beku bɑɑɡere wɛ̃ i n dɑ di.

Ye u ɡeruɑ mɛ, mɑ n koorɑ. 31Yerɑ u mɛɛrɑ kpuro ye u kuɑ, mɑ n nùn wɛ̃re ɡem ɡem. Sɑɑ ye u yebɑ mɔ̀, sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ wɔ̃kuru n swĩinɑ mɑ n kuɑ tɔ̃ru nɔɔbɑ tiɑse.

Bibeli Gusunɔn Gari

© UEEB/SIM au Benin, 1996

More Info | Version Index